Privacy in het kader van prenatale screening

Het Palet is verplicht om een aantal persoons- en medische gegevens aan te leveren voor een landelijke database (Peridos) ten behoeve van kwaliteitsbewaking en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van prenatale screening.

Uw zorgverlener heeft u hierover voorgelicht tijdens het informatiegesprek over prenatale screening. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens in Peridos worden opgenomen, kunt u dat mededelen aan de echoscopist.

De complete privacyregelgeving rond prenatale screening vindt u hier. Of kijk op de website van Peridos: www.peridos.nl.

Wat is Peridos?

Peridos is is een landelijk systeem waarin gegevens van de prenatale screening worden vastgelegd. Het is Peridos een perinatologisch (rondom de geboorte) dossier waarmee de acht regionale centra voor prenatale screening in Nederland ondersteund worden om de kwaliteit van de screening te waarborgen.Het Palet levert net als alle andere screeningscentra in Nederland gegevens aan voor Peridos.

Peridos bevat de gegevens van zorgverleners en zorginstellingen die een contract hebben met een van de acht regionale centra. Deze contracten omvatten het houden van counselinggesprekken en het verrichten van prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (20 weken echo) en NT-meting (combinatietest).

Verder worden zorginhoudelijke gegevens vastgelegd waarmee inzage kan worden verkregen in de kwaliteit van de prenatale screening. Als u dit wilt, kunnen na afloop van de screening uw persoonlijke gegevens uit Peridos worden verwijderd. Zeg dit dan tegen uw verloskundig zorgverlener.

Kijk voor meer informatie over Peridos op www.peridos.nl.