MVO Partner

Wat is MVO

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Het bedrijf maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. 

Het Palet stelt zich ten doel om met behulp van o.a. sponsering van projecten een steentje bij te dragen aan de maatschappij. Een voorbeeld van een MVO- project van het Palet is het sponseren van een lokaal ziekenhuis in Tanakupenda, Afrika.

Verloskundigcentrum het Palet sponsort vanaf november 2010 een Keniaans ziekenhuis in Kiminini. Onze collega-echoscopiste Chantal van Irsen-Jacobs is toen voor 3 weken afgereisd naar Kenia. Zij heeft daar de lokale artsen getraind in het maken van verloskundige echo's voor de lokale en regionale zwangeren rondom het dorpje Kiminini. Met de financiële sponsorhulp van ons verloskundig centrum en van onze samenwerkingspartner prenataal centrum Bovenmaas in R'dam maken we het mogelijk dat op deze manier ook bij zwangeren uit Kiminini en omgeving een medische echo kan worden gemaakt. We hopen hiermee te kunnen bijdragen aan betere risicoselectie voor moeder en kind tijdens de zwangerschap.

Tunakupenda

“1 op de 14 zwangere vrouwen in Afrika sterft tijdens de zwangerschap. En 1 op de 100 pasgeborenen. Van alle zwangere vrouwen ter wereld is de situatie van de Afrikaanse het slechtst. Daar zijn talrijke oorzaken voor, maar een heel belangrijke is het gebrek aan goed geschoolde verloskundige hulp. Daarom ga ik (Chantal van Irsen) in een klein plattelandsziekenhuisje in Kiminini (Kenia) mensen trainen in het maken van verloskundige echo's. In de hoop dat daarmee de zorg voor de zwangere vrouwen in Kiminini en omgeving in ieder geval wat zal verbeteren. Het is een eerste stap. Er zullen er nog heel veel moeten volgen… Tunakupenda is Swahili voor 'wij houden van jou'."

 

mvo-partner-chantal-aan-het-werk
mvo-partner-echokamer-in-kenia
MVO Nederland