In Nederland lopen minimaal 50.000 mensen rond met een tijdbom in de buik door een levensbedreigende verwijding van de lichaamsslagader. Dit zonder dat te weten, omdat deze aandoening meestal geen symptomen geeft. De medische term voor deze aandoening is: “Aneurysma-Aorta-Abdominalis”, kortweg “AAA” genoemd. Jaarlijks sterven in Nederland ten minste 1000 senioren (ongeveer 750 mannen en 250 vrouwen) aan deze aandoening. Waarschijnlijk liggen de genoemde aantallen aanmerkelijk hoger, aangezien het algemeen bekend is dat er een behoorlijke onderrapportage is bij het vaststellen van deze doodsoorzaak! In meerdere westerse landen wordt preventief bevolkingsonderzoek gedaan, maar in ons land is dat (nog) niet het geval. Dit ondanks het feit dat een nieuwe Europese Richtlijn ( 2019)* juist pleit voor een landelijke AAA-screening. 


Door een burgerinitiatief is in 2017 de Aortastichting opgericht om het voor iedereen in Nederland mogelijk te maken om middels een eenvoudige echometing van de buikslagader vast te stellen of er mogelijk sprake is van een dergelijk aneurysma in de buik. Tijdige behandeling kan dan plaatsvinden, waardoor onnodig sterven wordt voorkomen. Hiervoor startte de Aortastichting in september 2018 een samenwerkingsverband met 8 echocentra met gekwalificeerde / gecertificeerde echoscopisten die vele jaren ervaring hebben met prenatale echografie. De aldaar reeds beschikbare knowhow en faciliteiten zijn ook uitermate geschikt voor de beoordeling van de lichaamsslagader (aorta) in de buik en garandeert dat zo’n preventief echo-onderzoek “AAA-quickscan” verantwoord kan worden uitgevoerd.

Momenteel heeft de Aortastichting met de AAA-Quickscan-centra op 32 locaties een landelijke dekking, zodat nu al in iedere regio van Nederland mensen voor dit preventief onderzoek terecht kunnen. Er wordt gestreefd naar verdere uitbreiding tot circa 60 locaties. Uitgebreide informatie hierover staat vermeld op de website www.aortastichting.nl

Tijdens de 50-PlusBeurs op de Jaarbeurs in Utrecht geeft de Aortastichting de presentatie “TIJDBOM IN DE BUIK”, op dinsdag 17 en woensdag 18 september (tijdstip 13.30u) op het gezondheidspodium in Hal-9.

 

Het Palet nieuwsbericht aortastichting 2019b

Ook deze zomer gaat de wateractie van Het Palet weer van start. Al onze cliënten krijgen in juli en augustus een gratis flesje Well Water mee. Well Water investeert, per verkochte fles water, een vast bedrag in duurzame intitiatieven over de hele wereld. Zo werk je dus aan een betere wereld, door water te drinken. 

Het Palet Wateractie

Wenst u naast de medische echo's graag een extra kijkje in de buik te nemen om bijvoorbeeld het geslacht te willen weten of een 3D/4D echto te laten maken? Dan kunt u vanaf nu terecht op dezelfde locatie.

Voor een afspraak: www.echopraktijkdrechtsteden.nl of bel: 06 413 898 30/06 486 92 668.Het Palet Drechtsteden

Hier vindt u de link met informatie over NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) en over de TRIDENT studie. NIPT is een nieuwe test, die nu als proef in Nederland vanaf 1 april 2014 beschikbaar komt binnen de TRIDENT studie.

In deze proefperiode wordt de test aangeboden aan zwangere vrouwen die op basis van de combinatietest een verhoogde kans op een kind met trisomie 21 (downsyndroom), trisomie 18 (edwardssyndroom) en trisomie 13 (patausyndroom) hebben. De NIPT is een test waarbij het bloed van de moeder wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het ongeboren kind mogelijk trisomie 21, 18 of 13 heeft.

Meer informatie: www.meerovernipt.nl