Gizlilik

Palet ve ona bağlı sağlık sağlayıcıları, Kişisel Bilgilerin Kaydına İlişkin Kanunun getirdiği kurallara uymak zorundadır. Bu kanuna göre, tüm tıbbi ve idari bilgiler veritabanımızda titizlikle saklanır ve üçüncü şahısların / yetkisiz kişilerin erişimine açık değildir.

Yıllık kalite raporunda bilgilerinizin işlenmesi ve/veya bilimsel araştırmaya katılım:

- Daima öncede sözlü ve/veya yazılı izin istenir;
- Bilgileriniz sadece anonim olarak kullanılır..

Herhangi bir itirazınız varsa, bunu daima het Palet'i ziyaret ettiğinizde bildirebilirsiniz.